Hodiny s digitrony

Před několika lety se mi podařilo dokončit dávný projekt - hodiny s digitrony.
Před mnoha lety jsem ve výprodeji koupil 6 ks digitronů ZM 1040 (po 2Kčs/kus),
s úmyslem z nich jednou postavit hodiny. (Proč jsem jich nevzal alespoň 100?)
Během let se mi jeden z nich, bohužel, podařilo rozbít.
Čekal jsem dlouho. Až v srpnu 2007 jsem se do toho pustil.
Zvolil jsem klasickou koncepci se zdrojem frekvence a děličkami/čítači na samostatných modulech.
schéma hodin
7. srpna jsem hodiny poprvé složil a oživil.

Na začátku jsem využil síťovou frekvenci, ale ukázalo se, že je k provozu hodin nepoužitelná.
Proto jsem modul tvarovače nahradil modulem s krystalem.
Po vestavění do krabičky z jednoho nejmenovaného obchodu byla první verze hodin na světě.

Přestože bylo toto provedení docela pohledné i funkční, zatoužil jsem po zobrazení vteřin.
Využil jsem zbývající obvody 74141 a menší digitrony Z574M z produkce NDR.
17. 9. 2007 jsem upravené hodiny předělal do nové krabičky.

Závěrem pohled na konstrukci a jednotlivé moduly:
Složené hodiny Zdroj a moduly čítačů

Po dvou týdnech ladění frekvence krystalu se rozchází zhruba o +2s za měsíc.
(Schválně jsem volil předcházení, protože při seřizování času je jednodušší hodiny
na několik sekund zastavit, než posouvat dopředu, nebo znovu nastavovat.)

Zvláštní je, že se asi po měsíci provozu u dvou digitronů objevilo na číslici 8 slepé místo
asi 3 a 5mm dlouhé které se však dál nezvětšuje.
U digitronu desítek minut zase "osleply" nezapojené segmenty 6, 7, 8 a 9.
(Poučení: Zapojit k výstupům 74141 i segmenty, které nikdy nebudou svítit !)

1. 3. 2010
Zkušenost po dvou a půl roce provozu:
Přesnost se o něco zhoršila - nyní dělá +4s za měsíc.
Osleplé místo na číslici 8 u jednoho digitronu zcela zmizelo, u druhého se znatelně zmenšilo.
Žádné další problémy s hodinami nejsou.

17. 9. 2010
Po třech letech provozu:
Přesnost se zhoršila asi na +10s za měsíc. Slepá místa na číslicích 8 obou digitronů zcela zmizela.

1. 8. 2011
Po čtyřech letech provozu:
Setrvalý stav. Zdá se, že přesnost kolísá podle okolní teploty. V zimě se předbíhají více.

22. 7. 2013
Po šesti letech provozu:
Nic se nezměnilo. :o)

27. 5. 2015
Po osmi letech provozu setrvalý stav.
Nepozoruji úbytek jasu ani další zhoršování přesnosti.

27. 8. 2017
Deset let nepřetržitého provozu.
Přesnost nezměněna, při srovnání s nepoužitým digitronem je patrná lehká ztráta jasu.
Při bližším zkoumání ale zjišťuji, že jen lehce ztmavl červený lak na povrchu digitronů.

Mé soužití s digitrony

Zpět.